Бејблејд бурст: Рајз

Бејблејд бурст: Рајз (енг. Beyblade Burst Rise)

Улоге

Лик Глас
Данте Корју
Dante Koryu
Ана Поповић
Делта Закуро
Delta Zakuro
Никола Ранђеловић
Арман Кусаба
Arman Kusaba
Милош Лаловић
Така Кусаба
Taka Kusaba
Маја Шумоња
Ићика Киндо
Ichika Kindo
Нина Перишић
Фумија Киндо
Fumiya Kindo
Страхиња Блажић
Танго Корју
Tango Koryu
Бранислав Платиша
Волт Аои
Valt Aoi
Анита Стојадиновић
Аигер Акабане
Aiger Akabane
Снежана Јеремић Нешковић
Ханами
Hanami
Стеван Шербеџија
Џо Лазур
Joe Lazure
Стеван Шербеџија
Лодин Хаиџима
Lodin Haijima
Милош Лаловић
Фенг Хоуп
Pheng Hope
Анита Стојадиновић
Блинд Девој
Blindt DeVoy
Милош Лаловић
Гвин Рејнолдс
Gwyn Reynolds
Анита Стојадиновић
Артур Перегрин
Arthur Peregrine
Александар Кецман
Казуми
Another
Филип Станковски
Каио Корју
Kaio Koryu
Предраг Ђорђевић
Роџиа Корју
Rogia Koryu
Маја Шумоња
Приповедач
Narrator
Предраг Ђорђевић

Песме

1. „Уводна шпица“

Продукција

Занимљивости

  • Натписи епизода локализовани су на српски језик.
  • Синхронизација није објављена на ДВД-у.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.